Kompetanseverktøy

 
 

En liten guide

Nasjonale Museer:
Steder å besøke i Norge
Det finnes en rekke museer rundt om i landet som viser ulike sider ved Norges krigshistorie. Museums-besøk vil kunne gi variasjon i undervisningen og levendegjøre hendelser som fant sted i de områder museene er lokalisert.

Under finner du et lite utvalg museer hentet fra boka ”Museum og samlinger”, utgitt av Norsk museumsutvikling 2002.

Forsvarsmuseet – inneholder også Norges Hjemmefrontmuseum
Besøksadresse: Akershus Festning
bygning 62 Telefon:23 09 35 82
E-post : fmu@c2i.net

Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
Besøksadresse: Kirkegata 21
Hammerfest
Telefon: 78 42 26 30
E-post: museet@hammerfest.kommune.no:

Gudbrandsdal Krigsminnesamling i Kvam
Besøksadresse: ”Vollsfjøset”
Kvam
Telefon:61 29 40 33

Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
Besøksadresse: Skogveien 26
Rakkestad Telefon: 69 22 17 52

Jødisk Museum
Besøksadresse: Synagogen i Trondheim
Hjemmeside: www.jodiskemuseum.no

Lofoten krigsminnemuseum
Besøksadresse: Gamle posthuset
Svolvær
Telefon: 91 73 03 28
E-post: williah@online.no:

Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum
Besøksadresse: torghallen
Narvik
Telefon: 76 94 44 26
E-post:: kmmu@online.no

Rogaland krigshistorisk museum
Besøksadresse: sandnesveien
Sola
Telefon: 51 65 09 90
E-post: ormoey@c2i.net