Til eleven - etterarbeid

 
 

En liten guide

Førte reisen med Aktive Fredsreiser til et nytt og brennende engasjement hos deg?
Ble du mer opptatt av menneskerettighets- og 3. verdensspørsmål?
Ble du plutselig mer interessert i å lese om den økonomiske og politiske utvikling, om de mange små skritt for å unngå krig og sultkatastrofer?
Her er en link til FN-Sambandets skoleside hvor du kan lære mer om bl.a. bærekraftsmålene:

LinkFN sambandet skole

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. I arbeidet med å gi elever og lærlinger en bedre skole- og fagutvikling, benytter de blant annet nasjonale strategier og samarbeid med skoler og organisasjoner både innenlands og utenlands.
 
Et virkemiddel for å motivere skolene til å arbeide hardt innen ulike satsningsområder er ved å dele ut ulike priser, administrert av Utdanningsdirektoratet.

LinkBenjaminprisen
Kriterier for å få prisen er at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er kjennetegnet av:
- Forankring; arbeidet er forankret i skolens langsiktige arbeid og planer
- Medvirking; at det involverer elever, foreldre eller lokalmiljø
- Synliggjøring og orginalitet

LinkDronning Sonjas skolepris

Er det en pris du og din skole kan arbeide for å konkurrere om?

Vil du gjerne følge med i de bistandspolitiske og bistandsfaglige debattene?

Skaff deg GRATIS abonnement fra Bistandsaktuelt, fagbladet om utviklingssamarbeid, utgitt av NORAD
Link bistandsaktuelt

Morsomme og informative linker:
En nettside for ungdom om ytringsfrihet

Linkhvorgorgrensen

Utdanningsdirektoratets portal som samler nyheter om grunnskolenLink
skolenettet