Kompetansemål - innledning

 
 

En liten guide

Kompetansemålene i læreplanverket angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Vi har valgt å presentere de kompetansemålene etter 10. klasse som er relevante i forhold til innholdet på våre reiser.

Hensikten med å presentere kompetansemålene og hovedformålet med de enkelte fag, er å visualisere i hvor stor grad innholdet på våre reiser kan integreres i den ordinære undervisningen. I tillegg håper vi at denne utvelgelsen gjør det enklere for den enkelte lærer å se hvor det er mulig og interessant å trekke reisen inn i undervisningen.

Kompetansemålene for de ulike fagene er både utfyllende og overlappende. Det gir rom for prosjekter hvor flere fag inngår som prosjektfag, men hvor man opererer med et fokusfag som er felles for alle elevene. 

Det er viktig å poengtere at vi har gjort et utvalg av kompetansemål det er interessant å gripe tak i med hensyn til innholdet på våre reiser. De enkelte fag inneholder derfor flere kompetansemål enn dem vi inkluderer her.