Prosjektarbeid - Den kalde krigen
Historiske fakta

 
 

En liten guide

 • CIA opprettes i 1947
 • Truman-doktrinen 12. mars 1947: USAs president lover hjelp til Europa for å motarbeide kommunismen
 • luftbroen til Berlin fra juni 1948 til mai 1949
 • NATO etableres 4. april 1949
 • Berlin-blokaden oppheves av Sovjetunionen da Øst- og Vest-Tyskland formelt dannes i mai 1949
 • etter utbruddet av Korea-krigen i 1950 krever USA vesttysk gjenopprustning
 • den kalde krigen var preget av en veksling mellom intens spenning og midlertidig avspenning (som etter Josef Stalins død i mars 1953)
 • Warszawapakten undertegnes 14. mai 1955
 • Vest-Tyskland med i NATO i 1955
 • ungarsk nasjonaloppstand slås ned av sovjetiske stridsvogner 23. okt.-4. nov. 1956
 • romkappløp fra 1957
 • Nikita Khrustsjov tiltar seg full kontroll over styret i Sovjetunionen i mars 1958
 • myndighetene i DDR setter opp Muren og grensen lukkes mellom Øst- og Vest-Berlin i august 1961
 • Cuba-krisen avblåses 28. oktober 1962 ved at USA går med på å heve handelsembargoen samtidig som Sovjetunionen forplikter seg til å demontere rakettbasene på Cuba
 • direkte telefonlinje åpnes mellom Moskva og Washington D.C. i 1963
 • sammenstøt mellom studenter og politi i Praha sprer seg til arbeiderne i mars 1968
 • 20. august 1968 rykker sovjetiske tropper inn for å gjeninnføre ortodoks kommunisme i Tsjekkoslovakia
 • etter arbeideruro ved Lenin-verftet i Gdansk i Polen får arbeiderne lov til å danne en uavhengig fagforening – dette markerer noe helt nytt i Sovjet-blokken
 • Mikhail Gorbatsjov tiltrer som generalsekretær i kommunistpartiet i Moskva i 1985
 • glasnost lanseres i Sovjetunionen i 1986, året etter kommer perestrojka
 • høsten 1989 regnes som slutten på Sovjetunionens ytre imperium (dekolonisering i Øst-Europa)
 • Berlinmuren faller 9. november 1989
 • høsten 1991 regnes som slutten på Sovjetunionens indre imperium (disintegrasjon)


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren

LinkUD Lærerplan kompetansemålet