Kompetansemål - fremmedspråk

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"Språk åpner dører."

"Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og tenker."

"Å lære et nytt fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket - å lese, lytte, snakke og skrive - i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser."

"Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn. Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap."

For de av elevene som har tysk som fremmedspråk vil dette være en fin mulighet for å oppleve det tyske språk, både i form av å lytte, lese, forstå og snakke. I tillegg er det å oppleve Berlin en flott måte å få kjennskap til tysk kultur og tysk levemåte, livssyn, verdigrunnlag og kultur.

For de som har tysk som fremmedsåråk, her er det forslag til Quiz man kan ha underveis. Tema Tyskland

LinkTyskland QuizQuiz