Til eleven - innledning

 
 

En liten guide

Du er i ferd med å legge ut på en historisk reise. Samtidig som det er en reise i historien er det også en historisk reise for deg personlig. Reisen tar deg med til historiske steder for at du bedre skal forstå hva som har hendt, og for å skape en bedre forståelse for hvorfor ting er som de er i dag. Det er ikke en reise som forsøker å sette menneskeheten i et spesielt godt lys, det er heller sannhetens reise.

Gjennom å ta deg med til historiens mørke bakgård, fokuserer vi på opprettelsen av de internasjonale menneskerettighetene og det viktige arbeidet vi alle er ansvarlig for – nemlig det å ta vare på hverandre og vårt felles menneskeverd! 

Hvorfor har Aktive Fredsreiser valgt å fokusere på menneskerettighetene på denne reisen? Jo, fordi når dere unge lærer om menneskerettighetene, er det større sannsynlighet for at dere vil respektere dem. Når dere er bevisst menneskerettighetene vil dere kunne kreve deres egne rettigheter, men kanskje enda viktigere, dere vil forhåpentligvis respektere andres! Skaper man et samfunn som respekterer menneskerettighetene, skaper man gode samfunn. Bare da vil det bli umulig at hendelser som den andre verdenskrig vil skje igjen.

Aktive Fredsreiser er opptatt av nåtiden og fremtiden. Vårt mål er at dere tar med dere de erfaringene og det engasjementet dere får på reisen, tilbake til Norge og bruker dem aktivt og gir deres bidrag til å skape en bedre verden.

Vi vet at ikke alle dere vil bli politikere eller aktivister, men alle kan gjøre noe i sin egen hverdag. De viktigste menneskene som skaper historien er ikke heltene eller politikerne, men det er oss alle gjennom å ta ansvar for hverandre og det samfunnet vi lever i.

Som et første steg på veien til å forberede deg på denne reisen,
ta Aktive Fredsreisers menneskerettighetskurs!
Link Kurs

Tips til bok!
"Hvem sa at fred er umulig?"
En optimistisk og alvorlig bok om hvordan vi alle har en rolle å spille i kampen om fred.
Redaktør – Fredrik S. Heffermehl