Til foreldre/foresatte - forarbeid

 
 

En liten guide

Den enkleste måten å forberede ungdommen på, når dere ikke vet hva som blir gjennomgått på skolen, er å opplyse om aktuelle filmer og bøker som er relevant i forhold til reisens innhold.

Er det mulig å samle gruppen til å se en eller flere relevante filmer i tiden fram mot avreise?

Polenkomitee i foreldregruppa. Sender ut referat fra møtene og tipser om filmer og bøker foreldre og ungdommer kan se sammen, evnt lese sammen i hjemmet før avreise.

Kan filmene vises i sammenheng med en refleksjonsrunde i etterkant?

Kan foreldre oppfordre andre foreldre til å gjøre relevante bøker tilgjengelige i forkant av reisen?

Er det mulig at det lokale biblioteket arrangerer høytlesning av relevant bok?

Relevante lydbøker?

På vårt Bibliotek finnes mange tips til både filmer og bøker.

”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet”
(sitat fra læreplanverket i Kunnskapsløftet)

Aktive Fredsreiser tilbyr seg å komme på besøk til alle som ønsker det i forbindelsen med våre temareiser. Det kan være i den fasen dere vurderer å bestille tur med oss, eller det kan være i en senere fase, hvor de faglige forberedelsene til tur har startet. 

I situasjoner hvor turen arrangeres av foreldrene, fremstår et besøk fra oss muligens som et enda bedre tilbud, i og med at det skaper en situasjon hvor både elever og foreldre som skal på tur kan møtes i forkant av reisen.

Det er stort sett daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som besøker dere. Helga er som kjent grunnleggeren av både Hvite Busser og Aktive Fredsreiser og på sine besøk forteller hun om noen av årsakene til at hun startet å arrangere disse reisene på begynnelsen av 1990-tallet. 

Bakgrunn:
Helga ble født i Tyskland under krigen og i 1948 og da hun var bare seks år gammel skilte hennes foreldre seg. Moren tok med seg Helga og Helgas bror til Berlin og denne reisen husker Helga som et langt ”flyktningmareritt”:
”Jeg har opplevd å være flyktning. Jeg har opplevd å være et ensomt barn som lengtet etter trygghet og omsorg. Jeg har blitt hjernevasket og lurt av politisk propaganda og det er mange av mine bitre erfaringer fra oppveksten som ligger som en drivkraft i det arbeidet jeg har startet. Jeg prøver å gjøre verden til et litt bedre sted.”

Helgas fortelling er en personlig skildring som gir elevene innsikt i historien. I tillegg vektlegger Helga at reisene hun var i ferd med å starte, skulle forhindre framveksten av nynazistiske strømninger på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Dermed åpner hennes bakgrunnshistorie også muligheten for å diskutere temaer som menneskerettigheter, rasisme og diskriminering.

LinkHelga Arntzen og hennes arbeid

Ta kontakt med oss hvis dere vil vite mer – vi besøker gjerne skolene kostnadsfritt!
Telefon – 37153900
LinkE-post
Telefaks – 37154358

Videreformidle noe av det de har opplevd til lokalsamfunnet.

For at elevene skal ha et sterkere fokus på etterarbeidet under reisen, kan det være en ide å diskutere de ulike ideene til etterarbeid i forkant av reisen. Da kan elevene danne grupper og selv tenke ut hvordan de vil gjøre det, og hvilken informasjon de spesielt må være på utkikk etter.

Lage film som kan vises på mimrekvelden

Lage power-point med bilder og kommentarer fra turen

Skrive innlegg til lokalavisa basert på opplevelsene fra turen

Besøke det lokale eldrehjemmet og snakke med de som bor der om hva de har sett og opplevd. Kanskje holde en lysbildeframvisning for de som bor der.

Er det mulig at foreldrene som arrangerer turen, kan opprette en mail kontakt med elevgruppen som skal på tur, og på den måten oppfordre til forberedelser og forarbeid.

Kanskje nødvendig at dette forarbeidet er frivillig? Eller kan det være noe elevene skal forberede før tur?

I forkant av reisen – inviter daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, på besøk –
det er helt kostnadsfritt for dere! Les mer under "Skolebesøk"

På vårt Bibliotek finnes mange tips til både filmer og bøker 
Link Biblioteket (ny side)

Kompetanselinker for foreldre:
Link FUG

LinkForeldrenettet

Nasjonalt foreldreutvalg
Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)

Her er det forslag til Quiz man kan ha underveis. Tema Polen og Tyskland

LinkBegge land QuizQuiz
LinkPolen QuizQuiz
LinkTyskland QuizQuiz