Til lærer - innledning

 
 

En liten guide

Sitat fra læreplanverket for Kunnskapsløftet

De fleste som reiser på tur med oss starter planleggingen av reisen allerede når eleven starter på 8. årstrinn. Ikke bare er det de praktiske forberedelsene som tar til, mange lærere velger allerede da å starte de faglige forberedelsene. Dette gjøres ved å trekke reisens mål og innhold inn i den ordinære undervisning. En lærer forteller at han, allerede på 8. årstrinn, leser romaner fra andre verdenskrig, enten ”Det angår også deg” av Herman Sachnowitz eller ”På tross av alt” av Vera Kommisar. 

Det er stor forskjell fra skole til skole i hvordan, og i hvilken grad, lærerne velger å inkludere denne reisen i sin undervisning. Tilbakemeldinger fra lærere som reiser med oss vitner om stor variasjon og mye kreativitet i ”å bruke” reisene i undervisningen, både i forkant og i etterkant av reisen. Lærere rapporterer at de har flettet reisen inn i alt fra samfunnsfag til heimkunnskap!      

Basert på erfaringer fra lærere som har reist med oss har vi utviklet denne undervisningskofferten, hvor denne delen retter seg spesielt til deg som lærer, og som ønsker tips og gode råd om hvordan et forarbeid og et etterarbeid kan organiseres. Vi anbefaler lærere som reiser med oss til å starte med linken kompetansemål, hvor vi har gjort et teoretisk dykk i læreplanverket for Kunnskapsløfte. Vi har valgt ut kompetansemålene etter 10. klasse som lett kan knyttes opp mot innholdet i våre reiser.

Som inspirasjon i forkant av å organisere tur med oss, besøk bloggen til foreldregruppa ved Tjøme Ungdomsskole!
LinkTjøme Ungdomsskole

 

Lykke til og god tur!

For tips og inspirasjon  – se Bulletengen Auschwitz redigert av foreldregruppen ved  
LinkTjøme Ungdomsskole

Bli FN skole - Se hva
FN sambandet har å tilby for skoler som velger å bli FN skole.
Link FN-skoler