Til eleven - underveis

 
 

En liten guide

Underveis på denne historiske reisen vil de fleste av dere ha nok med å følge det organiserte programmet. På forhånd er det nok mange av dere som tenker at det vil bli vel mye tid i bussen, men erfaring viser at det er så mange inntrykk som skal fordøyes at tiden i bussen blir gode pusterom!

Skriv eller tegn dagbok!


Et råd er å bruke tiden i bussen til å tenke gjennom hva dere har hørt og sett, altså refleksjon. Gode måter å reflektere på kan være å snakke sammen to og to om hva dere opplever, et annet tips er å ha en liten bok hvor inntrykkene kan skrives ned. Noen skriver lange avhandlinger, andre liker best korte stikkord, mens andre igjen dokumenterer det de har opplevd og tenker gjennom å tegne eller skisse.

Husk at man glemmer fort når man opplever så mye på så kort tid!
Ta bilder!