Prosjektarbeid - Den kalde krigen
Lærerplan forankring

 
 

En liten guide

Følgende kompetansemål i samfunnsfag etter 10. trinn er særlig relevante for systematisk arbeid med den kalde krigen som tema:

  • presentere ei historisk hending med utgangspunkt i ulike ideologiar
  • skape forteljingar om menneske i fortida, og slik vise korleis rammer og verdiar i samfunnet påverkar tankar og handlingar
  • søkje etter og velje ut kjelder, vurdere dei kritisk og vise korleis ulike kjelder kan framstille historia ulikt
  • drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i eit historisk og notidig perspektiv med elevar frå andre skular ved å bruke digitale kommunikasjonsverktøy
  • lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane
  • drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren

LinkUD Lærerplan kompetansemålet