Kompetansemål - kunst og håndverk

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"Faget kunst og håndverk bærer i seg ulike tradisjoner, fra håndverkernes solide materialkunnskap og reproduserende arbeidsprosesser, via designernes idé utvikling og problemløsning til kunstnernes fritt skapende arbeid."

"Opplevelse av kunst, design og arkitektur og bevisstgjøring om kulturarven i et globalt perspektiv utgjør sentrale sider ved faget."

"I tverrfaglig samarbeid om design og teknologi bidrar faget spesielt med det praktisk-estetiske aspektet ved design"

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser

- bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

- tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende arbeid med portrett og skulptur

- samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid

- sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

- tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv

- forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon

I Polen går turen til de berømte Saltgruvene i Wieliczka som står oppført på UNESCOs kulturarv liste. Saltgruvene består av statuer, relieffer og kapeller som gruvearbeidere har hugget ut i saltstein! Her får elevene en unik mulighet til å betrakte noe av den polske kunst- og kulturarven!

LinkWieliczka (Wikipedia)