Kunnskapsverktøy - bøker

 
 

En liten guide

Bøker knyttet til temaene som våre reiser omfatter er en nærmest uttømmende liste. Vi setter stor pris på å bli tipset om bøker dere har kommet over og som dere mener burde vært nevnt her.

Ta også en titt på bøkene fra Aktive Fredsforlag.

Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie

Boken ”Fortiden i Nåtiden” forsøker å diskutere ulike aspekter ved formidlingen av 2.verdenskrig, med særlig vekt på Holocaust. Den presenterer et teoretisk grunnlag for å forstå hvordan kunnskap blir til i et samspill mellom fortid og nåtid og gir forslag til hvordan god formidling av historie kan skje både i skolen og på andre arenaer. Den inneholder 16 bidrag og redaktørene er Claudia Lenz, forskningskoordinator ved Det Europeiske Wergelandsenteret i Oslo og Trond Risto Nilssen, førstekonservator ved Falstadsenteret og førstelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.  Boken tar for seg sammenhengen mellom nåtid og datid med vekt på om man kan lære av historien og i så fall hva vi kan lære og hvordan. Sentralt tema er hvordan krigshistorien kan gjøres viktig i dagens flerkulturelle samfunn og hvordan det kan aktualiseres. Hvilken betydning har Holocaust for dagens samfunn og hva kan vi lære?
Forfatterene beskriver ulike kilder til krigshistorie, bilder, film, tidsvitner, levninger fra konsentrasjonsleirer, minnesteder, slagmarker og lærebøker. Det diskuteres hva disse kildene kan fortelle oss om fortiden og hvordan man kan bruke dem i undervisningen.
Boken er analytisk og reflektert og kan brukes av studenter, lærere, forskere og alle som er interessert i formidling av historie.
Den har følgende bidragsytere med atikler:

·  Claudia Lenz og Trond Risto Nilssen: Historiekultur, historiebevissthet og historisk
kompetanse
·  Harald Syse: Historieforståelse og Holocaust i Kunnskapsløftet
·  Jon Reitan: Nazileirene i Norge i norsk historiebevissthet
·  Trond Risto Nilssen: Religiøs historiebruk ved tidligere konsentrasjonsleirer
·  Leiv Sem: Norske slagmarker
·  Anette H. Storeide: Han vet at det er sant, for han har vært der. Tidsvitner som
historieformidlere
·  Claudia Lenz og Anette H. Storeide: Hvem er heltene? Tidsvitnefortellinger i
kjønnsperspektiv
·  Kyrre Kverndokk: På skoletur til Auschwitz.
·  Knut Vesterdal: Fange nr. 424: Josef Grabowski. Historieformidling fra teori til praksis
·  Harald Syse: Forståelsen av gjerningsmenn i endring. Undervisningsforslag
·  Harald Syse: Okkupasjonen på film. Undervisningsforslag
·  Erik Lund: Hvordan kvalifisere elevers historiebevissthet ved å bruke bilder? Tema: Tyskerjenter
·  Cora Alexa Døving: Formidling av andre verdenskrig i et flerkulturelt klasserom
·  Claudia Lenz: Didaktiske redskaper for interkulturelle læringsprosesser
·  May-Brith Ohmann Nielsen: Kontroversielle og emosjonelle emner i undervisningen
·  Halvdan Eikeland: Norge under den andre verdenskrig i Kunnskapsløftets lærebøker

Bøker om andre verdenskrig
Den lange reisen (Svein Blindheim):

Da tyskerne inntok Norge 9. april 1940, var den unge, offisersutdannede Svein Blindheim en av dem som meldte seg frivillig. Han deltok i slaget ved Fossum Bru nær Askim, og ble senere sendt til Sverige. Han ønsket å gjøre en innsats for Norge, og klarte å ta seg over til Storbritannia, via Moskva, Midtøsten og Afrika, for å fortsette innsatsen for Norge derfra. Reisen ble som en odyssé gjennom det fremmede, i tid og rom, og kom til å forandre Blindheims syn på mange aktuelle politiske spørsmål. I denne erindringsboken begrunner han sitt etter hvert svært kritiske syn på kolonimakten England og dens krigsinnsats. Han kritiserer også regjeringen Nygaardsvolds avgjørelser i innledningen av krigen, og den dekorerte motstandsmannen argumenterer for at mange norske offiserer og menige havnet i NS p.g.a. norske myndigheters unnfallenhet og ubesluttsomhet de første månedene av krigen.

Særlig anbefalt som forarbeid i skolen
På tross av alt (Vera Kommisar):

I oktober 1942 ble den 18 år gamle jødiske gutten Julius Paltiel fra Trondheim arrestert og internert på Falstad Fangeleir i Nord-Trøndelag, en av nazistenes mest brutale leirer i Norge. Noen måneder senere ble han sendt til Auschwitz. ”På tross av alt” er historien om Holocaust, nazistenes masseindustrielle utryddelse av seks millioner europeiske jøder under den andre verdenskrig, fortalt med en norsk stemme. Julius Paltiel gir oss sitt personlige vitnesbyrd, slik at nye generasjoner får vite hvilken grusomhet mennesker kan slippe løs når hatet blir politikk og får råde uinnskrenket.

Særlig anbefalt som forarbeid i skolen
Det angår også deg! (Herman Sachnowitz):

Boken handler om Herman Sachnowitz og forteller om hvordan han ble sendt til utryddelsesleiren Auschwitz i Polen sammen med faren sin og de sju søsknene sine. En etter en faller familiemedlemmene fra, enten ved å bli sendt til gasskamrene eller ved at de bukker under for slavearbeidet og alle prøvelsene de blir stilt ovenfor i leiren.


Bøker knyttet til krig og fred
Hvem sa at fred er umulig? (…):

En bok med mange historier om mennesker som har maktet å gjøre en forskjell!

Bøker knyttet til klimautfordringene og en bærekraftig utvikling

Må leses!
Mengele Zoo (Gjert Nygårdshaug):
Mino vokser opp i regnskogen i Latin-Amerika. En dag rammer katastrofen landsbyen hans, og han forvandles til en sommerfugl som flyr ut i verden for å skape terror og redsel…

Må leses!
Monster (Knut Nærum):
I 2013 er Siv Jensen statsminister og den arktiske isen nesten borte. En norsk hotellkonge oppretter store reservater for å redde isbjørnen, med katastrofale følger…

Himmelblomsttreets muligheter (Gjert Nygårdshaug):
Jens Oder Flirum, senhor Yenso, vender tilbake til Europa etter flere år i Sør-Amerika, for å gjennomføre Den Store Planen. Boken handler om kollisjonen mellom to kulturers naturerkjennelse og verdigrunnlag.

Værmakerne (Tim Flannery):
lettfattelig og populærvitenskapelig om klimaendringenes årsaker og konsekvenser.

Faglitteratur:
Bøker knyttet til menneskerettighetene
Bygg broer, ikke murer (Lillian Hjort)
Menneskerettighetene (Bergem, Karlsen, Slydal)
Menneskerettighetene – oppgavehefte (Cleven)

Bøker knyttet til fredsarbeid:
Opplæring til fred – et feministisk perspektiv (Birgit Brock-Utne)
Konflikt… (Dag Hareide)

Ønsker du lett tilgang til bøker som fokuserer på kritisk litteratur om globalisering, storpolitikk, utviklingsproblematikk og klimautfordringer, uten å snuble i reklameplakater om årets bestselgere? Da er det, ifølge Jan Erik Vold, kun en hip bokhandel i Norge:
LinkTronsmo ønsker å være et alternativ til de tradisjonelle bokhandlerne.

Er du ellers interessert i film som ikke bare handler om andre land og verdensdeler, men faktisk også er produsert av menneskene som lever der – følg med på
Linkfilm fra sør sine hjemmesider!