Prosjektarbeid - Den kalde krigen
Konsekvenser for Berlin

 
 

En liten guide

 • kamp mellom seierherrene fra andre verdenskrig om innflytelse og territoriell kontroll fører til at Berlin deles i fire soner
 • Sovjetunionen forsøker å presse ut vestmaktene ved å sperre av områdene rundt Vest-Berlin 24. juni 1948
 • den såkalte Berlinblokaden varte til 11. mai 1949
 • i mellomtida fikk innbyggerne i Vest-Berlin fløyet inn forsyninger via ”luftbroen til Berlin”
 • en streik blant arbeidere i Berlin utvikler seg til protestmarsjer i hele Øst-Tyskland 17. mars 1953
 • 153 mennesker blir drept i folkeoppstanden etter at sovjetiske tropper blir tilkalt for å slå ned opprøret
 • Vest-Tyskland får tilbake suvereniteten i 1955
 • Khrustsjovs ultimatum til vestmaktene om å trekke seg ut av Berlin innen et halvt år
 • fram til 1961 var det ingen restriksjoner på reiser fra Øst-Berlin til Vest-Berlin, i motsetning til mellom DDR og Vest-Tyskland
 • mellom 1949 og 1961 fant derfor over 3 millioner tyskere veien fra DDR til Vesten via Vest-Berlin
 • mange østberlinere arbeidet dessuten i Vest-Berlin, og fikk lønnen sin i ”hard” D-mark
 • 13. august 1961 settes en 45 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektrisk gjerde opp for å skille Vest-Berlin fra Øst-Berlin og resten av DDR
 • offisielt var Muren en ”antifascistisk beskyttelsesmur”, men i virkeligheten ble den bygd for å hindre masseflukt fra DDR
 • 27. oktober 1961 sto sovjetiske og amerikanske stridsvogner mot hverandre ved grenseovergangen Checkpoint Charlie, men konflikten fikk en fredelig utgang
 • 26. juni 1963 holdt USAs president John F. Kennedy sin berømte ”Ich bin ein Berliner”-tale i Vest-Berlin til støtte for byens innbyggere
 • Willy Brandt blir kansler i Vest-Tyskland i 1969
 • første etterkrigsforlik om Berlin mellom vestmaktene og Sovjet-blokken i september 1971: muren blir stående og grensen mellom Øst- og Vest-Berlin skal fortsatt være stengt, men det åpnes for vestlig trafikk til å krysse østlig territorium til Vest-Berlin
 • Muren faller 9. november 1989, og åpnes offisielt dagen etter
 • Tyskland gjenforent med Berlin som hovedstad 3. oktober 1990
 • de ansvarlige for byggingen av Muren ble senere stilt for retten, 11 av dem fikk fengselsstraff
 • rundt 240 østtyskere ble drept under fluktforsøk gjennom Muren


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren

LinkUD Lærerplan kompetansemålet