Kunnskapsverktøy - internett

 
 

En liten guide

Det er en hel verden der ute av ressurser som venter på å bli tatt i bruk av dagens lærere og foreldre, spesielt med hensyn til Kunnskapsløftet og dets fokus på digital kompetanse. Mange organisasjoner har allerede laget mye bra undervisningsopplegg i forhold til temaer som omhandler fred og konflikthåndtering. Lærerens utfordring i dag er stort sett å finne disse ressursene og gjøre seg nytte av dem på sin måte.

Her har vi mange linker til nettsteder hvor vi har funnet verdifull informasjon som vi mener kan brukes i forbindelse med forarbeidet og etterarbeidet til våre temareiser. Listen er på ingen måte uttømmende, og vi setter pris på kommentarer og nye tips dere vil dele med andre:

LinkMenneskerettighetskurs
Kurs i menneskerettigheter for alle. Bestått eksamen belønnes med diplom.

LinkFriheten vinnes ikke bare en gang...
Gjennom tidene er det spesielt to norske samfunnsområder hvor jøders deltakelse har vært fremtrendene. Det ene er innen kunst- og kulturlivet og det andre var i kampen mot okkupasjonsmakten under den andre verdenskrig.
Via denne digitale utstillingen får man innsikt i historiske linjer og innblikk enkeltmenneskers historier.

LinkQuiz
Utstillingen er spesielt beregnet til bruk i undervisningen i ungdoms - og videregående skole. Nettutstillingen er ellers en fin forberedelse til et besøk i museet.

Ta quizen som er knyttet opp mot innholdet i nettutstillingen!

LinkHvor går grensen? En nettside for ungdom om ytringsfrihet. Fri tilgang til audiovisuell arv og nye produksjoner som belyser historien om krig og fred, forsoning, menneskerettigheter og demokrati

LinkFN- filuren er en fantasifigur som er blitt brukt av det svenske FN-forbundet og det norske FN-sambandet for å informere barn og unge om FN og FNs arbeid.

LinkInternasjonale humanitær rett – link til Røde Kors

LinkSkoletorget – nettstedet for samtale og dialog i skolen
Nettside drevet av barn og ungdomsfilosofer med blant annet alternative tilnærminger til temaer i læreplanen

LinkFN Sambandet
Et uavhengig og landsdekkende informasjonssenter som sprer kunnskap og debatt om FN og internasjonale forhold. Målgruppene er alt fra skoleverket, mediene og til publikum for øvrig. FN-sambandet kan tilby materiell, kurs og foredrag, rådgivning, pressetjenester og en allsidig bibliotektjeneste.

LinkUtlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon

LinkGlobalis Et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet

LinkWikipedia Internettbasert leksikon

LinkCaplex Gratis leksikon på Internett

Link Mapquest Kart på internett

LinkNorges fredsråd – møteplassen for fred.

LinkNUPI Hvor hender det?

LinkFredsundervisnigen.no Utdanning for en bedre verden. Har mange pedagogiske verktøy på sine hjemmesider og er behjelpelig med å skaffe foredragsholdere i forhold til ulike temaer.

LinkNorsk filminstitutt Norsk filminstitutts hovedmål er å bevare og restaurere norsk film, å distribuere og vise film, å profilere og informere om film i Norge og å profilere norsk film internasjonalt. Norsk filminstitutt har sider rettet mot barn og unge, hvor de fremhever film som virkemiddel i skolen, og har filmstudieark med spørsmål knyttet til aktuelle filmer.

LinkDen Tyske Ambassade, Oslo Denne siden er myntet på elever og lærere - her finner du, i tillegg til interaktive spill, et videoklipp fra tysk barne-tv og en elektronisk bok om Tyskland, også undervisningsopplegg tuftet på tysk pop-musikk. Viel Spaß!

LinkUngt Entreprenørskap Norge Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsdekkende organisasjon med masse aktivitet i alle fylker. Over hele landet, på enhver skole finnes det mengder av kreative mennesker. Ungt Entreprenørskap vil være med å utvikle de entreprenørielle evnene!!

LinkGlobal.no Din veiviser til norske aktører som arbeider med nord-sør spørsmål og internasjonal utvikling

LinkNeveragain. Fri tilgang til audiovisuell arv og nye produksjoner som belyser historien om krig og fred, forsoning, menneskerettigheter og demokrati.

LinkMiljolare.no – et verktøy for bærekraftig utvikling

LinkMission Possible! - et spill fra Norsk Folkehjelp, med utgangspunkt i tre land, Angola, Kroatia og Kambodsja, kan dere lete etter miner og samtidig lære om minefaren og bakgrunnene for at disse landene sliter med landminer og andre eksplosiver.

Link folkemord.no På dette nettstedet kan du lese om folkemord og massedrap som har skjedd i løpet av det siste hundreåret. Eksemplene forteller oss litt om hva som får mennesker til å begå onde handlinger. Ved å lære om dette, kan vi lettere se faresignaler i verden i dag.