Prosjektarbeid - Den kalde krigen
Årsaker til Den kalde krigen

 
 

En liten guide

1. Opprinnelsen

 • nye maktforhold etter andre verdenskrig
 • Potsdam-konferansen i 1945 deler Tyskland i fire okkupasjonssoner: de tre vestlige sonene blir senere til Forbundsrepublikken Tyskland (Vest-Tyskland), mens de østlige områdene annekteres av Sovjetunionen, noe som senere danner grunnlaget for Den tyske demokratiske republikk (Øst-Tyskland)
 • ideologisk motsetningsforhold mellom verdens to ubestridte militære supermakter USA og Sovjetunionen
 • Sovjetunionen tar kontroll over Øst-Europa, og ”jernteppet” senker seg
 • atomkappløp (Sovjetunionen utførte den første prøvesprengningen i 1949)
 • organisering av NATO
 • USAs ønske om å kontrollere Europa gjennom å beherske Tyskland, å holde kommunistene fra makten i Vesten, å fremme amerikansk kultur og å inkludere regionen i det USA-organiserte frihandelssystemet

2. Konsolideringen

 • de hemmelige politienes betydning kan ikke overvurderes: etterretningsapparater ble opprettet i alle land i Øst-Europa, med Stasi i Øst-Tyskland, Securitate i Romania og KGB i Sovjetunionen som de mest kjente
 • gjennom masseovervåking og likvidasjoner av politiske fiender skapte de frykt overalt og holdt opposisjonen i sjakk
 • Warszawapakten var alltid sterk nok til å kunne slå ned opprør og sikre status quo innen Sovjet-blokken
 • økende forsvarsbudsjetter i hele Vest-Europa i 1950-årene
 • Vesten applauderte motstand mot Sovjet-regimet i Øst-Europa, men intervenerte aldri
 • mange folk i Øst-Europa opplevde økonomisk framgang og stigende levestandard i 1950- og 1960-årene
 • ”tolvårskrisene” i 1956, 1968 og 1980 førte til at Sovjetunionen endret sin politikk (selektiv særbehandling etter 1956, mindre engasjement generelt etter 1968 og forsøk på økonomiske kriseløsninger etter 1980)
 • Vestens investeringer i Øst-Europa utsatte Sovjet-imperiets fall
 • Sovjet-armeen forble politisk trofast selv etter den mislykte operasjonen i Afghanistan i 1979


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren

LinkUD Lærerplan kompetansemålet