Kompetansemål - mat og helse

 
 

En liten guide

Formål med faget:

"I et flerkulturelt samfunn er det viktig med bevissthet omkring norsk matkultur og ha kunnskap om og respekt for mattradisjoner i andre kulturer."

"Som skapende fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knyttet til mat og måltid. På den måten kan det inspirere elevene til å bruke kompetansen sin utenfor skolen og senere i livet."

"Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfrihet. Faget mat og helse er en viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial kompetanse hos elevene."

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Skape og prøve ut nye retter fra ulike råvarer, matlagingsmetoder og matkulturer

Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet

Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder

Planlegge, vurdere og velge matvarer i et stort matvaremangfold

På reisen får elevene innblikk i nye matkulturer. Ikke bare må elevene spise en annen type mat på restaurantene vi besøker, de vil også lukte og se en annen matkultur på sin vandring gjennom byene vi besøker, som for eksempel i Berlin, som er kjent for en enorm tetthet av pølseboder!