Kunnskapsverktøy - filmer

 
 

En liten guide

Hva er det som gjør at man føler seg som jøde, selv om man kanskje ikke tror på Gud eller følger alle regler?

I denne dokumentaren følger vi fire norske og svenske ungdommer som har til felles at de er jøder

Filmer knyttet til hendelsene rundt andre verdenskrig
Schindlers Liste – 1993
Pianisten - 2002
Flukten fra Sobibor - 1987

Filmer knyttet til holdningsarbeid og respekt for menneskeverdet:
Bølgen (the wave)
I am Sam - 2002
Tala, det er så mørkt. 1993 (En filmdrama bygd på sann historie.)

Filmer knyttet til nyere kriger og konflikter:
Europa:

De andres liv – 2006 (Tyskland)

Asia:
The Beautiful Country - 2004 (Vietnam)

Afrika:
Blood Diamonds – 2006 (Sierra Leone)
Shooting Dogs - 2005 (Rwanda)
Hotel Rwanda - 2004 (Rwanda)
In My Country, Country of my Skull – 2004 (Sør-Afrika)

Filmer knyttet til klimautfordringene og vår bærekraftige utvikling:
An Inconvenient Truth - 2006 (Al Goore)

 

Er du ellers interessert i film som ikke bare handler om andre land og verdensdeler, men faktisk også er produsert av menneskene som lever der – følg med på
Link Film fra sør sine hjemmesider!