Et ”åpent” prosjekt basert på elevers opplevelser og refleksjoner

 
 

En liten guide

Dagbok
Reiseskildring
Tanker
Meninger
Tekst
Bilder
Illustrasjoner

Prosjektet for 10. årstrinn ved Risør Ungdomsskole er et godt eksempel på et fruktbart tverrfaglig prosjekt rettet mot våre reiser. Elevene kan arbeide sammen underveis i prosjektet, men skal levere et individuelt resultat.

Formålet med prosjektet:
At elevene har ”et fokus” under forberedelsene til tur, underveis og etterarbeidet

At elevene har både tid og mulighet til å reflektere over egne opplevelser ved hjemreise

At elevene selv utvikler et resultat fra turen, som de kan bruke som vedlegg til en eventuell muntlig eksamen i norsk, samfunnsfag, engelsk og matematikk

Norsk og samfunnsfag

Før tur kan elevene sette seg inn i faktakunnskaper om land, mennesker og samfunn som vi møter på turen:

Bakgrunnen for turene
Landene vi besøker
Byene vi besøker
Leirene vi besøker
Kart, målestokk, hvor langt skal vi?
Valuta, vi skal besøke fire land
Menneskerettighetene
Andre temaer vi kan knytte opp mot turen

Underveis på turen kan du blant annet gjøre dette:

Skrive dagbok
Skrive skildring fra dagens opplevelser
Samle på kvitteringer, kort, billetter
Ta bilder
Kjøpe lokale aviser
Kjøpe og samle informasjonsmateriell fra byene og leirene
Gjøre intervju med voksne og tidsvitnene

Etter tur blir elevene gitt 2 til 3 uker på å ferdigstille sitt individuelle prosjekt. Skoledagen går som normalt, men elevene får tildelt noe tid i samfunnsfag og i norsk til dette arbeidet.

Resultat / Produkt:

En ”mappe” som kan være utformet som en avis eller som et tidsskrift, en rapport eller noe annet. Det eneste som er bestemt er at elevene må levere et skriftlig arbeid på ca 20 sider