Kompetanseverktøy - Radikalisering

 
 

En liten guide

Her i undervisningskofferten vil det bli lagt ut læringsressurser og veiledningsmateriell etter hvert som prosjektet skrider frem.

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.
plattform.no