Kompetanseverktøy - Radikalisering

 
 

En liten guide

LinkForebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – veileder

I Plattform jobber politi, Agder-kommunene og forskere sammen for å forebygge radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.
Linkplattform.no