Til foreldre/foresatte - innledning - tips

 
 

En liten guide

I de tilfellene hvor skolen ikke har mulighet til å stå som arrangør, er det ofte slik at foreldrene selv står som arrangør. Vi bidrar selvsagt med det praktiske rundt reisen, med å forberede elevene på turens innhold og med tips til bearbeidelse av inntrykkene de sitter igjen med, i etterkant.

Vi ønsker å presisere at flere foreldregrupper som arrangerer tur, har klart å skape et godt samarbeid med lærerne og skolen, slik at lærerne nyttegjør seg turen elevene skal på, både i undervisningen i forkant og i etterkant av reisen. Om læreren er usikker på hvilke aktiviteter og prosjekter han/hun kan gjennomføre, kan læreren gå inn på linken til læreren for tips.

Når turen arrangeres uavhengig av skolen, blir det en utfordring for foreldrene å påvirke til forarbeid og etterarbeid av reisene. Det tematiske innholdet på turene, samt etterarbeidet i egen regi, blir derfor veldig viktig. Kanskje elevene kan få i oppgave å arrangere en mimrekveld?

Både forarbeidet og etterarbeidet til en reise utenom skolens regi, må i stor grad basere seg på elevenes engasjement og lyst til å forberede seg, og i ettertid, deres ønske om å videreformidle noe av det de har opplevd.

Som inspirasjon i forkant av å organisere tur med oss, besøk bloggen til foreldregruppa ved Tjøme Ungdomsskole!
LinkTjøme Ungdomsskole

Ra ungdomsskole skal reise høsten 2008 og har laget denne bloggen.
LinkPolentur.net

Til foreldre som lurer på om dere skal arrangere en reise med oss – her er et brev fra en mor som reiste på tur, men som verken var for eller mot i forkant av reise.
Link Brevet

Som inspirasjon i forkant av å organisere tur med oss, besøk bloggene til foreldregruppene.
LinkTjøme Ungdomsskole

LinkRa ungdomsskole

Tips til økonomikomiteen – se forslag
Link aktive-fredsreiser