Prosjektarbeid - Den kalde krigen
Årsaker til murens fall

 
 

En liten guide

DYPERELIGGENDE ÅRSAKER

1.   Sovjet-imperiets nedgang

 • normalisering av Øst-Europa etter 1968 førte til at Sovjetunionen mistet mye av sin ideologiske tiltrekningskraft
 • stagnasjon innen statsapparatet under Leonid Bresjnev
 • sammenbrudd i finansene i Øst-Europa som følge av gjeldskrise

2.   Sovjet-imperiets fall

 • utnevnelsen av Mikhail Gorbatsjov til det høyeste politiske verv i 1985 var den utløsende faktor
 • året 1987 var det avgjørende vendepunkt (perestrojka-året)
 • fallet kan beskrives som en kombinasjon av omstyrting nedenfra og kollaps ovenfra

3.   Økende frustrasjon i Øst-Tyskland

 • forverring av levestandard etter 1980
 • revolusjonen innen media tillot sammenligning med forholdene i Vesten

UTLØSENDE ÅRSAKER
4.   Flukt til Vesten

 • befolkningen krever at myndighetene i DDR innfører reisefrihet
 • økende flukt til Vesten blant annet gjennom ambassader i forskjellige østeuropeiske land

5.   Günther Schabowskis pressekonferanse 9. november 1989

 • på en pressekonferanse som ble overført direkte på tv leste politbyråmedlemmet Schabowski opp en ministerrådsbeslutning om et nytt reisereglement (som trolig ennå ikke var formelt vedtatt)
 • ordlyden i den nye bestemmelsen ble spontant oppfattet slik at enhver fritt kunne foreta privatreiser til utlandet
 • på direkte spørsmål om når beslutningen trådte i kraft, svarte Schabowski ”ab sofort” (”med en gang”)
 • umiddelbart meldte flere vesttyske radio- og tv-stasjoner at Muren var åpen
 • flere tusen østberlinere samlet seg straks ved grenseovergangene og krevde at Muren ble åpnet for dem
 • grensevaktene gjorde ikke motstand
 • om formiddagen 10. november strømmet folk inn i Vest-Berlin


LinkLærerplan forankring

LinkHistoriske fakta

LinkÅrsaker til den kalde krigen

LinkKonsekvenser for Berlin

LinkÅrsaker til murens fall

LinkQuiz Kalde krigen
QuizQuiz

 

Kilder til linkene over

Førland, Tor Egil (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power, a Political History of the 20th Century. Oslo: Aschehoug.

 

Pearson, Raymond 2002. The Rise and Fall of the Soviet Empire, 2. utgave. Houndmills: Palgrave.

LinkWikipedia Berlin muren

LinkUD Lærerplan kompetansemålet