Til lærer - etterarbeid

 
 

En liten guide

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av grunnskole og videregående opplæring. I arbeidet med å gi elever og lærlinger en bedre skole- og fagutvikling, benytter de blant annet nasjonale strategier og samarbeid med skoler og organisasjoner både innenlands og utenlands.
 
Et virkemiddel for å motivere skolene til å arbeide hardt innen ulike satsningsområder er ved å dele ut ulike priser, administrert av Utdanningsdirektoratet.

LinkBenjaminprisen
 
Kriterier for å få prisen er at skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er kjennetegnet av:
- Forankring; arbeidet er forankret i skolens langsiktige arbeid og planer
- Medvirking; at det involverer elever, foreldre eller lokalmiljø
- Synliggjøring og orginalitet

LinkDronning Sonjas skolepris

Er det en pris din skole kan arbeide for å konkurrere om?