Kontakt oss

 
 

En liten guide

”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeidet”
(sitat fra læreplanverket i Kunnskapsløftet)

Aktive Fredsreiser tilbyr seg å komme på besøk til alle som ønsker det i forbindelsen med våre temareiser. Det kan være i den fasen dere vurderer å bestille tur med oss, eller det kan være i en senere fase, hvor de faglige forberedelsene til tur har startet. 

I situasjoner hvor turen arrangeres av foreldrene, fremstår et besøk fra oss muligens som et enda bedre tilbud, i og med at det skaper en situasjon hvor både elever og foreldre som skal på tur kan møtes i forkant av reisen.

Det er stort sett daglig leder i Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen, som besøker dere. Helga er som kjent grunnleggeren av både Hvite Busser og Aktive Fredsreiser og på sine besøk forteller hun om noen av årsakene til at hun startet å arrangere disse reisene på begynnelsen av 1990-tallet. 

Bakgrunn:
Helga ble født i Tyskland under krigen og i 1948 og da hun var bare seks år gammel skilte hennes foreldre seg. Moren tok med seg Helga og Helgas bror til Berlin og denne reisen husker Helga som et langt ”flyktningmareritt”:
”Jeg har opplevd å være flytning. Jeg har opplevd å være et ensomt barn som lengtet etter trygghet og omsorg. Jeg har blitt hjernevasket og lurt av politisk propaganda og det er mange av mine bitre erfaringer fra oppveksten som ligger som en drivkraft i det arbeidet jeg har startet. Jeg prøver å gjøre verden til et litt bedre sted.”

Helgas fortelling er en personlig skildring som gir elevene innsikt i historien. I tillegg vektlegger Helga at reisene hun var i ferd med å starte, skulle forhindre framveksten av nynazistiske strømninger på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Dermed åpner hennes bakgrunnshistorie også muligheten for å diskutere temaer som menneskerettigheter, rasisme og diskriminering.

LinkHelga Arntzen og hennes arbeid

Ta kontakt med oss hvis dere vil vite mer – vi besøker gjerne skolene kostnadsfritt!
Telefon – 37153900
LinkE-post
Telefaks – 37154358

Ta kontakt med oss hvis dere vil vite mer .

Telefon – 371 53 900
LinkE-post

Telefaks – 37 15 43 58